Меню
Бастапќы бет
Ќонаќ кітап
Біздіѕ чат
Біздіѕ форум
Фото галерея
 

Бір Аллаєа сыйынып,
Кел, балалар, оќылыќ.

Оќыєанды кґѕілге
Ыќыласпен тоќылыќ.
                            Ы.Алтынсарин.
1991-1992 оќу жылында ќазаќ мектебі болып ашылды.
1992    жылы     мектепке   Ўлы  педагог   Ы. Алтынсаринніѕ     есімі    берілді.
1992 жылы «Пилотттыќ мектеп» баєдарламасымен информатиканы оќыту басталды.
1996 жылы Алматы ќаласы јкімініѕ педагогикалыќ ўжымдарыныѕ конкурсыныѕ  жеѕімпазы  болды.
1997 жылы республика бойынша  «Јдістемелік бейнефильм» байќауынан І орын   алды.
1997-98  оќу  жылында  №159 жан-жаќты   профильді  гимназия  аты  берілді.
1999 жылдан бастап «Жас ґркен» тґл газетіміз заѕды тїрде бекітіліп шыєа бастады.
2000 жылы гимназия жаѕа буын оќулыќтарымен оќу јдістемелік јдебиеттерді  сынаќтан  ґткізу   мјртебесіне ие   болды.  
2000-2001 оќу жылы Республикалыќ «Таѕдаулы  мектеп» конкурсыныѕ бас жїлдесін жеѕіп алды.
2001-2002 оќу жылында мектеп кітапханасы Алматы ќаласы бойынша ґткізілген   «Кітапханашы  2002»    сайысында    бас   жїлдені    жеѕіп   алды. 
2004 жылы “Јйел басќарєан еѕ їздік мекеме” конкурсын 7 номинация бойынша “Білім  беру” саласынан   республика     бойынша     І - орынды  гимназия директоры  Миразова  Аягїл  Тґреќызы иеленді.
2005 жылы Сайдикеева Сауле аєылшын тіл пјнініѕ мўєалімі - Швецияда ґткен мўєалімдер сайысыныѕ “Јлемдік жаѕашыл ўстаз” номинациясыныѕ иегері.
2005 жылы Уржігітова Гїлзина бастауыш сынып мўєалімі ќалалыќ ”Жыл мўєалімі-2005” сайысында “Ўстаздыќ еткен жалыќпас номинациясын”жеѕіп алып бірінші орын иеленді../РЌБ ЌПЄА/ Ќазаќстан Педегогикалыќ Єылымдар Академиясыныѕ ќўрметті мїшесі болып сайланды жјне I орынды иеленді .
2006 жылы информатика пјнініѕ мўєалімі Тўѕєышбаева Гїлназ Microsoft Kazakhstan VCT жобасы сайысында ІІ орынды иеленді, 2007 жылы Алматы ќаласы информатика пјні мўєалімдері арасында ґткен «Алтын диск» сайысы бойынша ІІІ дјрежелі дипломды иеленді.

 
Hosted by uCoz